NHG

Per 1 januari 2014 is het mogelijk om restschulden onder strikte voorwaarden mee te financieren onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarnaast wordt een eigen risico ingevoerd op nieuwe NHG-leningen en wordt na 2016 de NHG-kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Dat schrijft minister Blok (Wonen) aan de Tweede Kamer.
De nieuwe mogelijkheid om een restschuld onder NHG mee te financieren richt zich vooral op huiseigenaren die graag willen verhuizen en die hogere woonuitgaven kunnen dragen, inclusief de lasten van de restschuld. "Het gaat om de groep die wel wil verhuizen en die het zich qua inkomen kan veroorloven, maar op dit moment geremd is door de verwachte restschuld", aldus de minister. Hij tekent aan dat er nog steeds gevallen zullen zijn waarin mensen niet in staat zijn om te verhuizen, vanwege een ontoereikend inkomen bijvoorbeeld. "Het is goed om te realiseren dat de mogelijkheid om restschulden onder NHG mee te financieren een belangrijke maatregel is om de doorstroming te ondersteunen, maar dat niet iedereen ervan gebruik zal kunnen maken."
Voorwaarden
De mee te financieren restschuld moet voortvloeien uit een NHG-lening; eventuele restschulden van andere, niet-geborgde leningen kunnen niet worden meegenomen, schrijft Blok. Ook moet de aankoop van de nieuwe woning inclusief de restschuld binnen de op dat moment geldende kostengrens blijven. Past een deel van de restschuld niet binnen de actuele kostengrens, dan kan de geldgever het overige deel wel meefinancieren buiten NHG. De totale lening dient betaalbaar te zijn op basis van de gebruikelijke inkomenscriteria.
Eigen risico
Voor nieuwe NHG-leningen die vanaf 1 januari 2014 worden verstrekt zal voor geldverstrekkers een eigen risico gelden van 10%. Blok: "Een eigen risico bij de verstrekkers draagt bij aan de juiste prikkels voor aanbieders tot prudente kredietverlening." Voor 2014 zal het Waarborgfonds Eigen Woningen in de normen en voorwaarden de premie voor woningeigenaren verhogen van 0,85% naar 1,0%.
Huizenprijs
Na 2016 wordt de NHG-kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Net zoals in de periode vóór de tijdelijke verhoging van de kostengrens in juli 2009, wordt de NHG weer gericht op woningen tot een gemiddelde prijs. In de tussenliggende periode wordt de grens geleidelijk omlaag gebracht van € 265.000 in juli 2014, naar € 245.000 in juli 2015 en naar € 225.000 in juli 2016.

bron: AM-web

Bekijk ook

Fijne Feestdagen!

Fijne Feestdagen!
Het was in alle opzichten een bijzonder jaar...   Wij wensen jullie fijne feestdagen   en een gezond 2021!      
 

Heb jij ons al gespot?

Heb jij ons al gespot?
  Onze gevel voorzien van een persoonlijk tintje!