Terug naar Nieuws

Kleinere bank geeft hoogste spaarrente

Kleinere bank geeft hoogste spaarrente

Volgens cijfers van DNB is het Nederlandse spaargeld vorig jaar met 5,3 miljard toegenomen. Huishoudens spaarden netto 1,8 miljard, het restant van de stijging van het spaargeld werd veroorzaakt door de bijgeschreven rente. Het overgrote deel van de spaarmiddelen is traditioneel verdeeld over een relatief klein aantal banken.

Nederlandse huishoudens hebben momenteel ongeveer 340 miljard euro aan spaargeld uitstaan bij in Nederland gevestigde banken. Bijna 98% daarvan is gestald bij van origine Nederlandse banken. Banken met een buitenlandse moedermaatschappij spelen dus een relatief kleine rol op de Nederlandse spaarmarkt.

Klein versus groot

In de groeiende spaarmarkt is het aandeel van de grootste banken van Nederland (met een balanstotaal van meer dan 50 miljard euro) de laatste jaren afgenomen. Terwijl het aandeel van de kleinere banken (tussen 10 en 50 miljard euro balanstotaal) is toegenomen, van 4% vóór de financiële crisis naar 11% op dit moment. Daarnaast is de concentratie binnen deze laatste groep van banken sterk afgenomen. Bij de grootste banken van Nederland is de concentratie binnen de groep over de gehele periode nauwelijks veranderd, met uitzondering van een kortstondige stijging in de hoogtijdagen van de crisis.

De kleinere banken hebben volgens DNB de laatste jaren relatief veel spaargeld aangetrokken en bovendien is dat spaargeld gelijker verdeeld over de marktpartijen. De afgelopen jaren is een aantal kleinere banken zich actiever gaan bewegen op de spaarmarkt en meer gaan concurreren, onder meer op spaartarieven. Kleinere banken bieden momenteel gemiddeld genomen een aanzienlijk hogere rente dan de grotere banken.

Bron: InFinance 3 februari 2017

Bekijk ook

Fijne Feestdagen!

Fijne Feestdagen!
Het was in alle opzichten een bijzonder jaar...   Wij wensen jullie fijne feestdagen   en een gezond 2021!      
 

Heb jij ons al gespot?

Heb jij ons al gespot?
  Onze gevel voorzien van een persoonlijk tintje!