Slim verzekeren

 

voorkom oververzekeren maar vermijd onderverzekeren 

wat is een verzekering?

Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeraar en u als verzekeringnemer waarbij de verzekeraar tegen ontvangst van premie een bepaald risico in dekking neemt, die u als verzekeringsnemer niet zelf kan of wenst te dragen.
Een risico valt alleen onder de dekking van een verzekering als het risico nog niet speelt of redelijkerwijs te voorzien valt op het moment dat u de verzekering afsluit.

waarom verzekeren?

Een aantal verzekeringen zijn verplicht, andere zijn slechts verstandig om af te sluiten.

Verzekeringen beschermen tegen de financiële gevolgen van schade veroorzaakt ten gevolge van een onzeker voorval of ongeval.

De financiële gevolgen van zo'n schade kunnen dermate hoog oplopen, dat het verstandig is vooraf een verzekering af te sluiten.

waar op letten!

Naast de premie van een verzekering is de kwaliteit ervan zeer belangrijk.

Bekijk daarom altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een verzekering afsluit. Uit de polisvoorwaarden blijkt, wat er wel en niet onder de dekking van de verzekering valt en in welke gevallen er een uitkering plaatsvindt.

Deze polisvoorwaarden kunnen verschillen per verzekeraar.

Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn verplicht?

In enkele gevallen geldt er voor particulieren verzekeringsplicht. Zo is het voor alle motorrijtuigen verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten, om de schade (veroorzaakt door een ongeval) aan derden te vergoeden. Daarnaast geldt er voor elke Nederlander de verplichting een basisverzekering af te sluiten tegen de kosten van medische behandeling volgens een wettelijk vastgesteld basispakket aan zorg. Wanneer u niet voldoet aan deze wettelijke verzekeringsplicht loopt u het risico een boete te ontvangen.

 

Wat zijn mijn verplichtingen als verzekeringsnemer?
Allereerst bent u bij een verzekering verplicht de premie tijdig te betalen. Over deze premie wordt assurantiebelasting geheven en mogelijkerwijs worden er poliskosten in rekening gebracht.
Daarnaast bent u bij schade verplicht dit zo spoedig mogelijk aan uw verzekeraar te melden. Ook wanneer uw situatie wijzigt (die verband houdt met uw verzekeringen), dient u dit zo spoedig mogelijk te melden.

Een vrijblijvende verzekeringscheck?

Neem gerust contact met ons op.

Ons telefoonnummer is: 0597 436191 of stuur een e-mail naar info@dattelt.nl

Meer informatie? Laat ons contact met u opnemen.